Word lid

Bent u ondernemer en is uw bedrijf gevestigd in Waalre? Dan kan het absoluut een voordeel zijn om u aan te sluiten bij OCW. U kunt in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen met collega-ondernemers van grotere of kleinere organisaties of uit een andere bedrijfstak. Na afloop van zo’n gesprek concludeert u waarschijnlijk iets van elkaar te hebben opgestoken. Bovendien kan kennis van het plaatselijk ‘netwerk’ voor een ondernemer veel voordelen opleveren.

 

Criteria

Mogelijke leden kunnen directeuren of bestuurders van ondernemingen in elke juridische vorm zijn. Nieuwe aanmeldingen voor lidmaatschap worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  • Er wordt een kwaliteitsbeleid nagestreefd en geen volumebeleid.
  • Het bedrijf dient in Waalre gevestigd te zijn.
  • Detailhandel mag geen hoofdzaak zijn.
  • Er dient betrokkenheid te bespeuren zijn bij het ondernemersgebeuren in Waalre.

 

De jaarlijkse contributie bedraagt 390,- euro.

 

Als u interesse heeft om lid te worden van OCW, neemt u dan contact op met het bestuur van OCW. Mocht u eens persoonlijk willen ervaren of OCW ook voor u een goede schakel is in uw zakelijk netwerk, dan heeft u de mogelijkheid om eens vrijblijvend deel te nemen aan een ledenbijeenkomst. U kunt voor nadere informatie of het opvragen van een inschrijfformulier contact opnemen met:

 

Secretariaat OCW

Adriaen Poirterslaan 2

5582 EP Waalre

Telefoon: (040) 2214103

E-mail: info@ocwaalre.nl

 

Opzeggen van het lidmaatschap

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.